- Projektiranje

  - Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

    - Legalizacija bespravno izgrađenih zgrada

      - Stručni nadzor

        - Stručna tehnička ispitivanja i pregledi konstrukcija

          - Etažiranje

Novosti

ENERGETSKI CERTIFIKAT -VREMENSKI ROK

Zgrade javne namjene, ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene, za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata sukladno članku 9. ovoga Pravilnika -Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, moraju imati izrađen i javno izložen energetski certifikat na način propisan ovim Pravilnikom.
Zgrade, ili samostalne uporabne cjeline zgrade korisne površine veće od 500 m², moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31. prosinca 2013.
Zgrade, ili samostalne uporabne cjeline zgrade korisne površine veće od 250 m², moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31. prosinca 2015.
Nove zgrade kod izdavanja uporabne dozvole, postojeće zgrade i samostalne uporabne cjeline zgrade u novim, ili postojećim zgradama u trenutku kad se prodaju, iznajmljuju, daju na leasing, ili daju u zakup


Natrag na naslovnu

Zadnje reference

 • TRGOVAČKI CENTAR SREBRENO -ŽUPA DUBROVAČKA, Elaborat toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od buke, 2014.

 • DJEČJI VRTIĆ -AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA - LAMELA SKUPNE GRAĐEVINE 1C<br />
  – ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014.

 • AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA -LAMELA SKUPNE GRAĐEVINE 1C
  STAMBENI DIO– ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014.

 • PROJEKT POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOST -ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA; čest.zgr. 26 k.o. Makoše (S.I.)
  čest.zem. 110 k.o. Makoše (N.I.) 2014.

 • PROJEKT POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOST -ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA; čest.zem. 288/4,
  k.o. Zavreje; MLINI 2014.