- Projektiranje

  - Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

    - Legalizacija bespravno izgrađenih zgrada

      - Stručni nadzor

        - Stručna tehnička ispitivanja i pregledi konstrukcija

          - Etažiranje

Novosti

USKORO ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA 2020

Energetska obnova obiteljskih kuća
Na sjednici Vlade u četvrtak 14. svibnja 2020. godine prihvaćene su Izmjene i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća. Za energetsku obnovu obiteljskih kuća građani će se moći prijaviti krajem ljeta.

Program energetske obnove Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja pripremilo je ranije, ali cijeli postupak odgođen je zbog koronavirusa. više »

KAKO DO BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKIH KUĆA?!

Vodič Kako do bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća možete preuzeti ovdje.

PRIPREMA PROJEKATA SUFINANCIRANE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

PROJEKTI POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOST SUFINANCIRANE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Vlada Republike Hrvatske usvojila je dana 27. ožujka 2014. godine Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (u daljnjem tekstu: Program). više »

ENERGETSKI CERTIFIKAT -VREMENSKI ROK

Zgrade javne namjene, ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene, za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata sukladno članku 9. ovoga Pravilnika -Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, moraju imati izrađen i javno izložen energetski certifikat na način propisan ovim Pravilnikom. više »

OVLAŠTENJE ZA SLOŽENE GRAĐEVINE -MODUL 2

Dana 16. rujna 2013 godine
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja, na temelju članka 22. stavak 3. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji povodom zahtjeva tvrtke EMPORA d.o.o. iz Dubrovnika, Petra Hektorovica 48, zastupane po direktoru Mati
Lucicu, za davanje ovlastenja za provodenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada, donosi
tvrtki EMPORA d.o.o. više »

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Početkom 2012. godine, nakon obavljenog energetskog pregleda, izdali smo prva dva energetska certifikata za stambene zgrade u Orašcu-Dubrovnik.

ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFICIRANJE ZGRADA

Ministarstvo zastite okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva, povodom
zahtjeva tvrtke EMPORA d.o.o. iz Dubrovnika, Petra Hektorovica 48, zastupane po direktoru Mati
Lucicu, za davanje ovlastenja za provodenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada,
donosi rjesenje tvrtki EMPORA d.o.o. više »

MARATONCI

s ponosom ističemo kako je dana 22. kolovoza naš kolega i naš, kako ga volimo zvati, "športski direktor" istrčao Hvarski polumaraton u duljini 21km s rezulatatom 2:22:47 i osvojio impozantno "ento" mjesto.

LUČICA VALBANDON - PULA

05. siječnja izvršili smo stručno tehničko ispitivanje konstrukcije pješačkog mosta u lučici Valbandon kraj Pule, te izradili izvještaj o statičkom opterećenju mosta. Voditelj ispitivanja bio je mr. sc. Matko Medak.

Zadnje reference

 • TRGOVAČKI CENTAR SREBRENO -ŽUPA DUBROVAČKA, Elaborat toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od buke, 2014.

 • DJEČJI VRTIĆ -AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA - LAMELA SKUPNE GRAĐEVINE 1C<br />
  – ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014.

 • AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA -LAMELA SKUPNE GRAĐEVINE 1C
  STAMBENI DIO– ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014.

 • PROJEKT POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOST -ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA; čest.zgr. 26 k.o. Makoše (S.I.)
  čest.zem. 110 k.o. Makoše (N.I.) 2014.

 • PROJEKT POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOST -ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA; čest.zem. 288/4,
  k.o. Zavreje; MLINI 2014.