- Projektiranje

  - Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

    - Legalizacija bespravno izgrađenih zgrada

      - Stručni nadzor

        - Stručna tehnička ispitivanja i pregledi konstrukcija

          - Etažiranje

Kontakt


Naziv:

Empora d.o.o.


Adresa:Lokacija

Vukovarska 24
20000 Dubrovnik, Hrvatska
(Mercante centar, ulaz preko puta glavne pošte)


Žiro račun:

Privredna Banka Zagreb, 234009-1110353200


Matični broj:

2434253


OIB:

67812141508


Tel/Fax:

020/295371


Email:

emporadoo@gmail.com


Mobilni telefoni:

+385 99 211 70 50

+385 98 285 568

+385 91 520 16 64

+385 98 633 307